E- Trader

E-Trader je platforma za online trgovanje koja vam omogućava da budete za korak bliži berzi i postanete sam svoj broker. Ova platforma se pokreće kroz internet pretraživač putem ličnog digitalnog sertifikata i pruža korisniku na siguran i jednostavan način više servisa i informacija, a sve to u realnom vremenu. Aplikacija je naročito pogodna za investitore sa visokim nivoom aktivnosti na berzi, ali i za sve one koji žele najbrži mogući pristup informacijama o berzanskim kretanjima.

 

Prednosti E- tradera:

- Najdirektniji mogući pristup tržištu i tržišnim podacima o trenutnim cijenama, poslovima i dubini tržišta po emitentima;

- Mogućnost brze reakcije na tržišne promjene;

- Unos i izvršavanja naloga u realnom vremenu;

- Pregled izdatih naloga i njihovih pozicija u odnosu na konkurentne naloge u realnom vremenu;

- Mogućnost obavještavanja o tržšnim promjenama kroz različito definisane alarme;

- Stalni uvid u račun HOV korisnika i njegovog novčanog salda;

- Mogućnost vremenski fleksibilne pretplate za ovaj servis.

 

Za više informacija o ovoj platform i uslovima njenog korišćenja kontaktirajte nas.