/carousel-images/epcg.jpg
01.02.2018

EPCG otvara ponude za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE

Vrijednost tendera koji je raspisan 25. decembra iznosi 900 hiljada eura sa PDV-om. U EPCG bi danas trebalo da budu otvorene ponude na tenderu za nabavku usluge koja podrazumijeva izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije prvog bloka TE. Osim ekološke rekonstrukcije Termoelektrane "Pljevlja“ planiran je i niz drugih tehničkih zahvata čime se, uz redovne i kapitalne remonte, povećava energetska efikasnost postrojenja, a samim tim i smanjenje proizvodne cijene u samoj elektrani, saopšteno je "Vijestima" iz te kompanije. "Izvođenju radova prethodi faza izrade idejnog projekta za ekološku rekonstrukciju Bloka I TE. Planirano je, nakon odabira kompanije i izrade idejnog projekta, da se ekološka rekonstrukcija završi do 2021. godine. EPCG je 25. decembra 2017. godine raspisala tender za izbor kompanije za izradu idejnog projekta a zatvaranje javnog poziva je predviđeno 1. februara, a shodno tehničkim specifikacijma vrijednost tendera iznosi 900 hiljada eura sa PDV-om", naveli su iz EPCG. Kako su ranije objasnili iz Ministarstva ekonomije, ekološka rekonstrukcija, vrijedna 40 miliona eura, podrazumijeva i izgradnju jedne toplotne stanice, dok će novac potreban za dalju toplifikaciju, odnosno izgradnju primarne i sekundarne mreže, biti obezbijeđen u saradnji Vlade i lokalne samouprave u Pljevljima. Na pitanje "Vijesti", kakva su preliminarna interesovanja ponuđača na tenderu i strahuju li u EPCG da bi tender za ekološku rekonstrukciju mogao propasti kao prošlogodišnji, iz kompanije su odgovorili da "preliminarna interesovanja postoje od više kompanija, a cijeli postupak se vodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama tako da je teško predvidjeti bilo kakve žalbe ili sličnu situaciju kao prethodnog puta”. "Proizvodna cijena električne energije iz TE Plevlja za 2017. bila oko 47/MWh i ona se iz godine u godinu smanjuje. Ipak, prozvodna cijena u TE Pljevlja zavisi od više faktora, ali suština je da se tehničkom modernizacijom objekta i redovnim remontima, tj. povećanjem efikasnosti postrojenja, postiže niža proizvodna cijena u cilju bolje finansijske isplativosti rada i tržišne konkurentnosti kompanije. Najveći uticaj na proizvodnu cijenu energije na pragu elektrane ima cijena uglja“, objasnili su iz EPCG. U FC Proizvodnja - TE "Pljevlja" sistematizovano je 171 radno mjesto. Iz EPCG su podsjetili da je nakon centralizacije društva, prije više od sedam godina, veliki broj zaposlenih koji i dalje živi u Pljevljima, a radi za potrebe Termoelektrane, sistematizacijom raspoređeno u direkciju kompanije, a radi se o poslovima u direkciji za IT, pravnoj i finansijskoj direkciji, direkciji za ljudske resurse, opštim poslovima... Još traže model za drugi blok Termoelektrane Za potrebe rada TE, EPCG kupuje mrki ugalj iz Berana koji ima veće kalorijske vrijednosti od lignitnog uglja koji se dobija iz Pljevalja. "Prilikom isporuke vrši se ispitivanje kvaliteta, tj. toplotne moći isporučenog uglja. Za ugalj iz Pljevalja takođe, shodno ugovoru, cijena iznosi 24 eura po toni, dok je cijena iz Berana 24,36 eura po toni za referentnu toplotnu moć. U EPCG odranije postoji inicijativa za objedinjavanje termoeneregtskog kompleksa u Pljevljima, a takođe su se u međuvremenu analizirali modaliteti organizacionog restrukturiranja, tj. objedinjavanja ovog kompleksa. Sa druge strane u završnoj fazi je izrada studije opravdanosti ulaganja i procjene fer i investicione vrijednosti akcija Rudnika uglja Pljevlja, a sve u cilju stvaranja što boljeg preduslova za prirodno objedinjavanje Rudnika uglja i TE Pljevlja”, naveli su iz EPCG.