Emitent Simbol
CENTAR ZA ODMOR, REKREACIJU I LIJECENJE IGALO AD COIG, COIL, CORL
CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA A.D. PODGORICA
CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA AD PODGORICA
CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD CDAP, CDAP-B, CDAP*
CENTROJADRAN A.D. BAR
CENTROJADRAN AD BAR CENB
CENTROKOŽA TRADE A.D. PODGORICA CETR
CETINJETURIST A.D CETINJE CETU, CETU#, CETU*, CETU-P
CG BROKER - DILER A.D
CG BROKER - DILER AD PODGORICA CGBR, CGBR-B, CGBR-P
CG BROKER-DILER PODGORICA
CG PRODUKT A.D. PODGORICA
CIGLANA RUDEŠ A.D U STECAJU BERANE CIRU, CIRU#
CITADEL GROUP AD PODGORICA ATHO, ATHO-A
CMC A.D. PODGORICA INMR-P
CMC AD PODGORICA
COLOR TIM A.D Podgorica COLO
COLOR-TIM A.D. PODGORICA COTI
COMPASS BARTER TECHNOLOGIES AD PODGORICA COBT
CRNA GORA - INŽENJERING AD NIKŠIC CGIN