Emitent Simbol
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA "IZGRADNJA" A.D. KOTOR
AKTIVA BROKER A.D. PODGORICA AKBR
AKTIVA BROKER AD 1AKBR
AKTIVA INTEGRA AD u likvidaciji AKIN
ANDRIJA PALTAŠIC A.D KOTOR ANPA, ANPA#
ANDRIMER HELLAS AD
ANDRIMER HELLAS AD ANDRIJEVICA ANHE
ANGLO BROKER U STEČAJU A.D. PODGORICA
ANGLO BROKER U STECAJU AD PODGORICA ANBR, 1ANBR
ARMING A.D. BIJELO POLJE
ATLAS BANKA A.D. PODGORICA
ATLAS BANKA A.D. PODGORICA
ATLAS BANKA AD PODGORICA
ATLAS BANKA U STECAJU AD PODGORICA ATBA, ATBN, ATBA-B, ATBN-B, ATBA#, ATBA*, 1ATBN, 1ATLB, ATLB
ATLAS LIFE A.D Podgorica 1ATLF
ATLAS LIFE A.D. PODGORICA
ATLAS LIFE AD PODGORICA ATLF, ATLF-B
ATLAS MONT BANKA A.D. PG
AUTOBOKA A.D KOTOR
AUTOBOKA A.D. KOTOR