Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
ATHO CITADEL GROUP AD PODGORICA n/a 151 219 0.5000 -50.00 -0.09 2.09 0.00 0.00 0.24 0.00
HBO3 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA n/a 109 000 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MJK3 MFI MOJ KREDIT DOO PODGORICA n/a 85 000 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YUIN JUGOINSPEKT A.D PODGORICA n/a 66 240 50.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGPG SIGNAL n/a 60 270 147.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TITI POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA Nekretnine 59 269 4.0000 14.29 0.08 5.88 0.00 49.57 0.68 0.00
NAKO NAPREDAK AD KOTOR n/a 48 071 0.0450 80.00 0.00 0.10 0.00 18.00 0.45 0.00
LUKO LUKA KOTOR AD KOTOR n/a 37 567 7.5000 68.16 0.58 4.70 0.00 12.90 1.60 0.00
ULRI HTP ULCINJSKA RIVIJERA AD ULCINJ n/a 36 099 3.8000 40.74 -0.08 68.52 0.00 0.00 0.06 0.00
PLAP 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA n/a 35 959 0.3000 172.73 0.01 0.61 0.00 22.22 0.49 0.00