Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
SPDA DIP ŠPIRO DACIC U STECAJU BIJELO POLJE n/a 0 0.7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROK-P PROLJECE KOMERC AD PLJEVLJA n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3MAIN MARKET INVEST u stecaju AD BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABSO ABSOLUTE AD BAR n/a 0 0.3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIBN RIBNJAK A.D BERANE n/a 0 2.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP14 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDN ŠUMARSKO PREDUZECE A.D U STECAJU DANILOVGRAD n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRPL# PREKOOKEANSKA PLOVIDBA AD BAR n/a 0 2.8842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GB1-2016 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 0 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGME MESOPROMET AD PODGORICA n/a 0 50.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00