Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
ZEIN INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ Industrija 104 0.3500 0.00 -0.35 8.67 0.00 0.00 0.04 0.00
KOPR KOTOR - PROJEKT AD KOTOR n/a 100 50.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HLTA-O ZIF HLT FOND AD PODGORICA n/a 65 0.0053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEAG SERVISAGRO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IM. A.D n/a 52 7.5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIGF DZMPUN MIG AD PODGORICA n/a 35 0.0092 0.00 -0.03 0.76 0.00 0.00 0.01 0.00
IZBR TP IZBOR AD BAR n/a 26 0.0004 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 0.03 0.00
ZZIB ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. BAR Građevinski sektor i arhitektura 7 0.0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABD JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE U STECAJU AD BIJELA n/a 2 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDTR HI RADOJE DAKIC TRANSMISIJE DD. n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP13 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00